Generalforsamling

Klubhuset

Fredag den 8. oktober 2021 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen har lavet et forslag til nye vedtægter, som kan læses på hjemmesiden.https://khjagt.dk/vedtaegter/

Medlemmer som ønsker Årstegn, skal snarest meddele dette til kassereren.

Der serveres en sandwich i pausen.

Dette er den ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt i februar, men grundet Covid-19 er blevet udsat 2 gange.

Køge-Herfølge Jagtforening