Generalforsamling d. 7. februar kl. 19:00

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Beretninger fra udvalgene
6. Regnskab
7. Uddeling af pokaler/årstegn
8. Indkommende forslag
9. Valg af bestyrelse på valg er :
– Formand, Peter Vilstrup
– Sekretær, Lene Lykkegaard – ønsker ikke genvalg
– Best. Medlem, Jens Hammer
– 3 stk. best. Suppleanter, Mogens Hjortholm, Jan Christensen, Nichlas Lykkegaard
– 2 stk. bilagskontrollanter, Johannes Nielsen, Per Hansen
– Suppleant for bilagskontrollanter, Finn Oxfeldt
– Valg af fanebærer, Johannes Nielsen
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Er man berettiget til årstegn, skal dette meddeles til kassereren senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Køge-Herfølge Jagtforening