Jagtriffel – Indskydning / træning – forår 2021 

KHJ vil i foråret med de seneste udmeldinger fra Regeringen forsøge at få gennemført et antal indskydnings- og træningsdage inden bukkejagten. MEN ud over Corona-situationen er vi totalt underlagt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ( FES ) og deres evt. velvilje til ekstern udlejning af skydebanen ved Flyvestation Skalstrup. Johannes N. har påtaget sig arbejdet med ansøgning og kontakt til FES. Der er for flere måneder siden søgt om nedennævnte indskydningsdage:

 • Fredag d. 16. april 2021 kl. 1600 – 2000
 • Fredag d. 23. april 2021 kl. 1600 – 2000
 • Fredag d. 30. april 2021 kl. 0900 – 1300 ( Bededag )
 • Fredag d.   7. maj   2021 kl. 1600 – 2000

Her primo marts har vi endnu ikke fået besked fra FES om, hvorvidt vi har mulighed for at leje skydebanen, og derfor ved vi heller ikke, om vi nøjagtigt kan få de bestemte dage, vi har søgt om. Så det hele er desværre noget usikkert. FES har i januar meddelt, at de i løbet af marts vil tage stilling til, om de vil lukke eller åbne for ekstern udlejning.

Uanset dette har Riffeludvalget af hensyn til annoncefrist og alm. info for interesserede riffelskytter alligevel valgt at annoncere de ansøgte skydedage. Interesserede skytter må derfor på Hjemmesiden følge udviklingen om mulig aflysning eller ændring  til skydedage.

På evt. skydedage bedes nedennævnte henstillinger fulgt:

 • Bliv hjemme ved utilpashed.
 • Orienter dig via Hjemmesiden inden fremmøde.
 • Mød evt. op kl. 1800, således ikke alle møder op straks ved åbning. Spred fremmøde.
 • Undlad at medtage bekendte / kammerater, som ikke skal skyde.
 • Bær så vidt muligt mundbind, sprit af og begræns social adfærd.
 • Hold afstand. Hold dig til egen skydeskive ved markering.
 • Begræns antal skudserier. Kom gerne igen en anden skydedag.
 • Sprit af igen og kør hjem straks efter skydningen er gennemført.

Der kan samtidig være skytter på 300-meter banen ved siden af.

Det vil være muligt at betale via mobile-pay. HUSK Jagttegn, våbentilladelse, høreværn, gerne egen jagtstol og skydestok. Mundingsbremser må ikke anvendes grundet farlig støj. Som det ser ud nu, er der ikke krav om tilmelding.

 

Riffeludvalget

 

Køge-Herfølge Jagtforening