Vil du være med?

Rågerne har i de seneste år været i kraftig fremgang. Mange borgere har kontaktet Køge Kommune ift. regulering af rågerne, da støjen er af et omfang, der er til stor gene for kommunens borgere.

Via Jagtforeningen har du mulighed for at deltage i regulering af rågeunger ved rederne i rågekolonier på kommunale arealer i perioden primo maj til d. 15. juni.

Find gerne en jagtkollega, så I ved reguleringen kan gå sammen 2 og 2.

Sådan gør du:

Mød op på Kommunens Materialeplads, Ørnevej 15, Køge på en af nede stående dage i angivet tidsrum, hvor registrering og udlevering vil foregå:

  1. Mandag d. 2. maj i tidsrum: 15.30  –  30
  2. Tirsdag d. 3. maj i tidsrum: 15.30  –  30
  3. Torsdag d. 5. maj i tidsrum: 15.30  –  30

På Ørnevej 15, går I ind gennem porten og i bygningen til højre går I ind midt på bygningen.

Reguleringen skal ske med våben iflg. reguleringstilladelsen

Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse, skal vises ved registrering.

Spørgsmål kan rettes til jagtforeningen eller Rasmus Berg, Vej, Park og Byrum 2143 1170

Køge-Herfølge Jagtforening