Fredag kom vi endelig i gang med vores riffelskydninger på skydebanen ved Flyvestation Skalstrup. Som bekendt har vi de sidste 2 år været plaget af aflysninger. Dels grundet istandsættelse af banen og så corona-situationen sidste år. Forhåbentlig kan vi i år gennemføre fuldt program på sikker vis.

Skydebanen i Skalstrup er et godt og sikkert sted at komme, idet de fysiske rammer og forsikringsforhold er i orden. På 100-meter banen var der opsat 2 bukkeskiver og 6 pladser med ringinddelte indskydningsskiver. Der var mulighed for at anvende 2 opsatte skydebænke for de, der har svært ved at ligge ned eller måske komme op igen, ligesom der kunne trænes liggende, siddende og stående skydning.

Som vi havde anmodet om, fremgik det, at skytterne var flinke til at skyde et begrænset antal skudserier, og derefter køre hjem igen uden for meget social kontakt. Det skal nævnes, at såfremt man vælger at møde op f.eks. kl. 1800, vil der være mulighed for at skyde lidt mere, og der vil være mere ro på.

Som noget nyt er riffeludvalget via lejekontrakten med Forsvarets Ejendomsstyrelse pålagt at notere fulde navn på skytter og ident.nr. på de våbentilladelser, der fremvises. Dette af sikkerhedsmæssige og evt. erstatningsmæssige årsager. Til vores eget brug har vi altid tidligere noteret navn og telefonnummer på en deltagerliste, der så fulgte regnskabsbilaget for arrangementet. Nu vil der blive udfærdiget en fælles liste, hvor der noteres fulde navn, telefonnummer, ident. nr. på de fremviste våbentilladelser. KHJ opbevarer deltagerlisterne og skal kun på forlangende kunne fremvise listerne overfor Forsvaret indtil 6 måneder efter lejemålets ophør. Forsvaret har endvidere ret til at evt. at videregive en udleveret deltagerliste til politiet eller andre myndigheder. Dette bevirker, at vores deltagerliste nu falder ind under Datatilsynets regler om registrering af personfølsomme oplysninger og den oplysningspligt og vejledning m.v., der følger med.

Ved indskrivning på skydebanen får den enkelte skytte nu af hensyn til oplysningspligten stukket en skrivelse i hånden. Uanset hvad, henstilles til, at den enkelte læser denne skrivelse inden skydningen påbegyndes. Papirerne kan beholdes eller afleveres igen efter gennemlæsning. Det bemærkes, at der ved indskrivning ikke noteres fødedato, PNR eller særlige personfølsomme oplysninger. Oplysningerne gøres ikke søgbare elektronisk.

Næste skydning er fredag d. 23. april kl. 1600 – 2000. Vel mødt.

Riffeludvalget/Finn O.

Køge-Herfølge Jagtforening