Vi starter forsigtigt op med udendørs aktiviteter. Og vi tager de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona ( se Johannes mail af 11 april.)

Johannes har med møje og besvær fået en bane til rådighed. Vi starter kl 9.00

med hold 1. og 10.30 med hold 2.
Meld gerne til Johannes hvis og hvornår i kommer.
Husk jagttegn og våbentilladelse.
Hilsen
Leif.
Køge-Herfølge Jagtforening