Vi får besøg af Jens Benfeldt som vil underholde med beretninger fra sit spændende liv. 

Jens startede som smed, har været fagforeningsformand, politiker, og har haft selvstændig virksomhed og er nu kunstner.
Peter har kendt Jens i mange år og har inviteret ham.
Karsten Richardt sørger for dagens bespisning.
Ring til Karsten på tlf 40146408 og giv besked hvis du ikke kommer.
Hilsen
Leif
Køge-Herfølge Jagtforening