Grønne udvalg

Spørgsmål til udvalgets aktiviteter kan rettes til udvalgets formand
Lars Greiersen
Mobil: 2127 1525
Mail: larsg321@gmail.com   

Det grønne område
For dem som fornylig har været på skydebanen, har man kunne se, at der er sket en forandring på det grønne område på Møllebakken

Der er plantet 3000 små træer, og lavet en indhegning omkring området på ca. 0,6 ha.
Det skyldes, at Køge jorddepot nede ved Marinaen har fældet nogle træer, og derfor efterfølgende skal betale for noget skovrejsening er andet sted i landet.

Da vi på vores lejede areal af kommunen omkring skydebanen havde et godkendt projekt, lykkedes det kommunen overfor Naturstyrelsen, at bevare denne skovrejsning inden for kommunens grænser.
Kommunen har så fået en lokal gartner til at plante og passe området i en årrække.
Som det ses på et af billederne, er der allerede kommet blade på nogle af træerne.
Træerne er det man kalder “egensvenlige” træer, og består af mange forskellige sorter, fx. fuglekirsebær, hassel eg, el, valnød m.m.

Vores  grønne område omkring skydebanen er blevet gult.

Køge-Herfølge Jagtforening