Regler

Regler for benyttelse af skydebanen

Der må skydes med max. 24 gr. stålhagl, størrelse 7 på banen

Høreværn / Skydebriller
Pr. 01.01.2013 bliver det påbudt alle skytter såvel som gæster at benytte høreværn eller ørepropper på skydebaner i Danmark

Skydebanen kan benyttes af alle med gyldigt jagttegn eller bæretilladelse
Det / den skal altid medbringes på banen under skydningen, og på forlangende fremvises til banepersonalet
Har man det ikke med, må banen kun benyttes under ledsagelse af en instruktør
Er man ikke i besiddelse af gyldigt jagttegn / bæretilladelse må man ikke bære eller anvende våben og ammunition på vores bane uden at være ledsaget af en godkendt flugtskydningsinstruktør / våbenkursuslærer

Køge-Herfølge Jagtforening føre en alkoholpolitik der gør, at det er forbudt at bære eller anvende våben og ammunition på vores bane hvis man er beruset eller påvirket af euforiserende stoffer.

Vedrørende eksterne Instruktører
Godkendte flugtskydningsinstruktører er velkomne til at benytte vores anlæg. Instruktøren skal være medlem af DJ Køge-Herfølge Jagtforening. Ved instruktion start, skriver man sig på tavlen i klubhuset samt meddeler i cafeteriaet, hvor mange elever der undervises. Instruktør-ID skal bæres synligt så længe man opholder sig på banen. Ved instruktion slut, sletter man sig på tavlen igen.
Pris kr 100,- pr elev, for hver undervisningsdag afregnes i cafeteriaet. 
Banens regler ska naturligvis overholdes.

Køge-Herfølge Jagtforening