Riffel / Bue skydning

Spørgsmål til udvalgets aktiviteter kan rettes til udvalgets formand

Mobil: 
Mail:

 

Riffelskydning – forår 2021
Fra Forsvarets Ejendomsstyrelse har vi nu pr. 24. marts fået bekræftet og tildelt skydetider:
Obligatorisk riffelskydeforløb:
Fredag d. 9. april kl. 1600 – 2000 / 100-meter banen
Fredag d. 16. april kl. 1600 – 2000 / 300-meter banen ( Der skydes på 100 meters afstand )
Fredag d. 23. april kl. 1600 – 2000 / 300-meter banen ( Der skydes på 100 meters afstand )
Opdeling i 2 hold a max. 8 skytter. Hold I starter kl. 1600. Hold II starter kl. 1800
Telefonisk tilmelding til Finn O. på tlf. 88176975 – efter kl. 1800. Pris kr. 150,-

Indskydning og træning:
Fredag d. 16. april kl. 1600 – 2000 / 100-meter banen
Fredag d. 23. april kl. 1600 – 2000 / 100-meter banen
Fredag d. 30. april kl. 0900 – 1300 / 100-meter banen ( Bededag )
Fredag d. 7. maj kl. 1600 – 2000 / 100-meter banen
Ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Skydningerne foregår på skydebanen v/ Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, 4621 Gadstrup.

 

Obligatorisk riffelskydeforløb – forår 2021

Som noget forholdsvis nyt skal nye aspiranter inden aflæggelse af riffelprøven have gennemgået et obligatorisk riffelskydeforløb. Formålet hermed er at sikre, at aspiranter opnår viden om egne færdigheder
og begrænsninger. Ligeledes opnås kendskab til træningsmuligheder og dermed dygtiggørelse forinden riffeljagt. Der skal i alt afgives 5 serier a 5 skud i bestemte jagtrelevante skydestillinger.

Til dette har KHJ søgt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ( FES ) om muligheden for at leje skydebanen ved Flyvestation Skalstrup tæt ved Tune. KHJ har til hensigt at forsøge at gennemføre nogle
dage i april med afvikling af obligatoriske riffelskydeforløb.

Imidlertid har FES indtil videre lukket for al udlejning til eksterne foreninger. Først en gang efter d. 15. marts vil FES vurdere, om der evt. kan åbnes op igen for udlejning.

Sammenholdt med Corona-situationen, som kan gå begge veje, skønnes det hele at være så usikkert, at der ikke vil blive annonceret om obl. riffelskydeforløb, før vi har fået et retursvar fra FES. I tilfælde af et
positivt retursvar, vil de ansøgte skydedage straks blive annonceret. Får vi afslag vil dette også blive slået op.

Obl. riffelskydeforløb vil kræve tilmelding. Følg derfor udviklingen her på hjemmesiden. Det bemærkes, at der hos Danmarks Jægerforbund via www.jaegerforbundet.dk findes adgang til kalenderlister over andre foreninger, som annoncerer med afvikling af obl. riffelskydeforløb og hvor man evt. kan tilmelde sig, hvis der er plads.

Jagtriffel – Indskydning / træning – forår 2021 

KHJ vil i foråret med de seneste udmeldinger fra Regeringen forsøge at få gennemført et antal indskydnings- og træningsdage inden bukkejagten. MEN ud over Corona-situationen er vi totalt underlagt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ( FES ) og deres evt. velvilje til ekstern udlejning af skydebanen ved Flyvestation Skalstrup. Johannes N. har påtaget sig arbejdet med ansøgning og kontakt til FES. Der er for flere måneder siden søgt om nedennævnte indskydningsdage:

 • Fredag d. 16. april 2021 kl. 1600 – 2000
 • Fredag d. 23. april 2021 kl. 1600 – 2000
 • Fredag d. 30. april 2021 kl. 0900 – 1300 ( Bededag )
 • Fredag d.   7. maj   2021 kl. 1600 – 2000

Her primo marts har vi endnu ikke fået besked fra FES om, hvorvidt vi har mulighed for at leje skydebanen, og derfor ved vi heller ikke, om vi nøjagtigt kan få de bestemte dage, vi har søgt om. Så det hele er desværre noget usikkert. FES har i januar meddelt, at de i løbet af marts vil tage stilling til, om de vil lukke eller åbne for ekstern udlejning.

Uanset dette har Riffeludvalget af hensyn til annoncefrist og alm. info for interesserede riffelskytter alligevel valgt at annoncere de ansøgte skydedage. Interesserede skytter må derfor på Hjemmesiden følge udviklingen om mulig aflysning eller ændring  til skydedage.

På evt. skydedage bedes nedennævnte henstillinger fulgt:

 • Bliv hjemme ved utilpashed.
 • Orienter dig via Hjemmesiden inden fremmøde.
 • Mød evt. op kl. 1800, således ikke alle møder op straks ved åbning. Spred fremmøde.
 • Undlad at medtage bekendte / kammerater, som ikke skal skyde.
 • Bær så vidt muligt mundbind, sprit af og begræns social adfærd.
 • Hold afstand. Hold dig til egen skydeskive ved markering.
 • Begræns antal skudserier. Kom gerne igen en anden skydedag.
 • Sprit af igen og kør hjem straks efter skydningen er gennemført.

Der kan samtidig være skytter på 300-meter banen ved siden af.

Det vil være muligt at betale via mobile-pay. HUSK Jagttegn, våbentilladelse, høreværn, gerne egen jagtstol og skydestok. Mundingsbremser må ikke anvendes grundet farlig støj. Som det ser ud nu, er der ikke krav om tilmelding.

Indskydning af jagtrifler 2020
Flyvestation Skalstrup v/ Tune
100-meter banen
Fredag d. 17. april kl. 16.00 – 20.00
Fredag d. 24. april kl. 16.00 – 20.00
Fredag d. 1. maj kl. 16.00 – 20.00
Fredag d. 8. maj kl. 16.00 – 20.00
Indskydning og træning pris kr. 60,-
Jagttegn og våbentilladelse skal forevises
Husk høreværn og evt. egen jagtstol og skydestok
Mundingsbremser må grundet farlig støj ikke anvendes
Lyd – og rekyldæmpere i kombination er velkomne
Alle er velkomne / Vel mødt / Riffeludvalget

Venskabsskydning mod VKJ 2019.
Der er 2 ledige pladser til den årlige dyst med jagtrifler.
Skydningen afvikles søndag d. 11. aug. 2019 fra kl. 0900 i Skalstrup v/ Tune.
Der er følgende fællesspisning i Klubhuset. Afslutning ca. kl. 1500.
Der skydes stående, liggende og siddende fra flere standpladser mod forskellige vildtskiver.
Vi vil meget gerne se nyjægere / nye skytter.
Tilmelding til Finn Oxfeldt, tlf. 88176975

Riffelskydning – Forår 2019
Beklageligvis kom vi skidt fra start, idet Forsvaret aflyste vores to indskydningsdage i april. Dette begrundet med istandsættelse af skydebanen i Skalstrup. Det er under disse betingelser, vi lejer banen, og KHJ har ingen indflydelse på disse beslutninger. Til gengæld er det en rigtig god skydebane med gode P-forhold, toiletter m.v.
Men da det specielt er i april, det begynder at klø i pegefingeren, og flere ønsker at forberede sig til riffelprøven, er der nok ingen tvivl om, at skytter er søgt andre steder hen, hvilket er helt fint. Træning og gode forberedelser giver dygtigere skytter.
På indskydningsdagene i maj har der været mulighed for skydning til ringinddelte indskydningskiver samt skydning til bukke- og andre vildtskiver. Der har været 2 indskydningsbænke til rådighed, ligesom der også kunne skydes stående, knælende og liggende skydning med egne hjælpemidler.
Ud fra omstændighederne har skydningerne været OK besøgt, – men alligevel … Noget peger på, at mange ” voksne ” nyjægere og andre ikke kommer for regelmæssig træning, efter den enkelte har bestået riffelprøven. Det er ikke godt nok for en ansvarlig jæger.
Skydningerne har vist, hvor vigtigt det er, at grejet er i orden, og man kan stole på sin ammunition, riffel og specielt sigtekikkert. Alt andet giver kun anledning til frustrationer og dårlig skydning. Hos mange med halvgrove kalibre og pæn rekyle går det igen, at skuddene begynder at sejle efter få skudserier. Det er helt normalt, – men vil utvivlsomt kunne afhjælpes ved montering af en rekyl- og lyddæmper. Hellere først som sidst med stor tilfredshed til følge.
Riffeludvalgets næste skydning er en venskabsskydning mod Vestenskov- Kappel Jagtforening søndag d. 11. august 2019. Skydningen foregår i Skalstrup og afvikles som en slags terrænskydning med skud på forskellige afstande og til flere vildtskiver. Der er et begrænset deltagerantal og tilmelding kræves. Tilmelding til Finn O. på tlf. 88176975.
Riffeludvalget ønsker alle KNÆK og BRÆK.

Riffelsensation !
Venskabsskydning mod Vestenskov Kappel Jagtforening på Lolland lørdag d. 30. juni 2018.
Flot vejr, – god skydebane, – fine forhold, – flinke mennesker, – afvekslende skydning, – god og
rigelig med mad og drikke, – dejlig tur, – og så selvfølgelig pokal og 4 fl. rødvin. Dette burde give
grundlag for, at flere nye riffeljægere og andre greb chancen for at dygtiggøre sig eller bare pudse
formen af. Men nej, – kun de gamle travere tilmeldte sig. Reelt konkurrerer man kun mod sig selv
og resultatet af sidste skudserie, – så der er ikke noget her at være bange for.
De indledende skudserier kom i gang lidt over kl. 0900. En skudserie bestod af i alt 10 skud med
liggende og siddende skud mod big horn vædder og ræv på 100 meters afstand. Følgende siddende
og højt knælende skud mod vaskebjørn og fasan fra 60 meter mærket. Sluttelig fritstående skud
mod en lumsk krage på en afstand af 25 meter.
Hen på eftermiddagen blev finaleskytterne Knud Mosvang, Søren Løgstrup, Johannes Nielsen og
Finn Oxfeldt udfundet. Resultatet af de indledende skydninger var afgørende herfor.
Finaleskydningen bestod af skud mod kronhjort. Hver af de 4 finaleskytter fra hver forening skulle
afgive 6 skud fra 100-meter standpladsen, – henholdsvis 2 skud liggende, 2 skud knælende og sidst
2 skud fritstående. Finten var dog, at ringinddelingen på hjorteskiven var tildækket, og VKJ
selvfølgelig havde gået hele ugen og øvet sig på, hvor træfområdet var placeret inde bag
tildækningen.
På mirakuløs vis endte det dog alligevel med, at KHJ uden pis og papir vandt finaleskydningen med
181 point mod VKJ`s 175 point. Uden at røbe for meget, så er det mange år siden, at KHJ sidst har
vundet pokalen.
Tak til VKJ og en noget rystet formand for en dejlig dag. Beklager selvfølgelig, hvis resultatet
ligesom i fodbold medfører, at mentor og formand må trække sig, når ” underdogen” vinder.
Hilsen Riffeludvalget.

 

Så er den vigtige indskydning og træning med jagtriffel skudt i gang. Igen i år har vi fået adgang til den fine 100-meter bane hos Flyvestation Skalstrup v/ Tune. Her er der mulighed for under ordnede forhold at indskyde i liggende skydestilling eller måske fra skydebænk. Når indskydningen er på plads er det tid til jagtrelevant træning på bukkeskiven eller måske andre vildtskiver. Medbring gerne egen jagtstol og skydestok og bliv du`s med din riffel og dit ammunition. Det er stadig den, der har trænet og som tror på sit grej, der får udnyttet bukkechancen, når den er der. Andre må typisk vente til næste gang og en mere oplagt situation, -måske ! Vi skyder igen næste fredag – St. bededag – fra kl. 1600 – 2000. Se evt. www.khjagt.dk under Riffeludvalget. Vel mødt.

 

Bukkepral

Efter sidste års succes med smagsprøver på røget rågebrydster, var der igen i år smagsprøver på specialiteter
Hjemmelavet pølser med: råge, fasan, vildtsvin og and/råvildt
Super lækkert
Se alle billdere i galleri

Bukketræf den 16. maj 2017
Kom til bukketræf på skydebanen kl.10.00-13.00
Kom og fortæl om de spændende oplevelser du har haft om morgenen, og alle de andre røverhistorier.
Vi tænder grillen så man kan få stillet den værste sult, og præmierer dagens trofæ med en god false portvin (ca. kl. 12.30)
Dagens trofæ afgøres af de deltager som kikker forbi i løbet af dagen

Bueskydning var oprindeligt en jagtform og en vigtig del af oldtidens og middelaldersen kampformer.
I Danmark er der krav om jagttegn i forbindelse med jagt med bue.
Bueskydning kan også praktiseres som sport, hvor der udover sikkerhedsmæssige foranstaltninger, ikke er krav om jagttegn.

Forskellige buetyper:

Recurvebuen:
Recurvebuen, også kaldet den olympiske bue. Den består af en håndsektion i træ eller metal, hvorpå der er monteret to bueben, som har en fremadrettet bue (recurve) i enderne. Buen er normalt udstyret med sigte og stabilisator. Der findes også recurvebuer i eet stykke, som ikke kan deles.

Bueskydning i olympisk sammenhæng.

Compoundbuen:
Compoundbuen, som er den teknisk mest avancerede. Den består af en håndsektion med to bueben. Men for enden af disse ben er der monteret hjul, hvor strengen går rundt om, således at man opnår en synergi-effekt. Det betyder i praksis, at modsat langbuen og recurvebuen, så ligger buens trækvægt i starten af trækket, hvorefter trækvægten reduceres i takt med, at strengen trækkes ud. Denne buetype leverer et meget kraftigt skud i forhold til trækvægt. Compoundbuen er monteret med sigte, evt. med forstørrelse, og stabilisator.

Langbuen:
Langbuen, som er den bue som filmfiguren Robin Hood anvendte. Den består i sin simpleste form af en pind med påsat snor.

Barbuen:
Barbuen er en bue uden sigte og stabilisator.

Køge-Herfølge Jagtforening