Seniorerne holder riffelskydning i Skalstrup den 26 April.

Vi starter forsigtigt op med udendørs aktiviteter. Og vi tager de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona ( se Johannes mail af 11 april.)

Johannes har med møje og besvær fået en bane til rådighed. Vi starter kl 9.00

med hold 1. og 10.30 med hold 2.
Meld gerne til Johannes hvis og hvornår i kommer.
Husk jagttegn og våbentilladelse.
Hilsen
Leif.

Junior og dame skydning

Vi starter op igen med junior 12 – 20 år, dame alle, den 6 april 2021;
 
junior kl. 17.00
dame kl. 18.30
 
Vi træner for at deltage i konkurrencer  og turneringer, eller for at blive en bedre skytte.
Spørgsmål  Jan 30404103

Indbydelse til Apporteringsprøve Lørdag d. 5. juni (grundlovsdag)

Køge-Herfølge Jagtforening har hermed fornøjelsen at invitere til apporteringsprøve Lørdag d. 5. juni (grundlovsdag).

Prøven afholdes som en kombineret hold- og individuel apporteringsprøve. Der vil således være præmier til de bedste individuelle hunde på dagen, samt de bedste hold på dagen. Hvert hold består på dagen af 4 hunde. Holdene skal tilmeldes senest d. 31. maj 2021, på kasserer@khjagt.info  individuelle kan også tilmelde sig på dagen ind til kl. 11. En hund kan kun starte 1 gang. 

Der er fælles morgenbord fra kl. 8.00, pris pr. deltager vil være kr. 275,-. incl. fælles morgenmad og frokost. Pris med morgenmad, men uden frokost er kr. 150. Pris for kun apporteringsprøve kr. 125. Der vil være mulighed for køb af øl og vand på dagen. Derudover vil der være kinesisk lotteri med gode præmier, samt en ”alternativ” apporteringskonkurrence.

Selve prøven afholdes på skydebanen, Billesborgvej 42 A Herfølge. Med start fra kl. 9.00.

Hundeudvalget
Køge-Herfølge Jagtforening

Nyt – Indskydning og træning – jagtriffel – forår 2021

Forsvarets Ejendomsstyrelse har pr. 24. marts bekræftet og tildelt KHJ de ansøgte skydedage, som
fremgår af tidligere indlæg af d. 3. marts:

Fredag d. 16. april kl. 1600 – 2000 / 100-meter banen
Fredag d. 23. april kl. 1600 – 2000 / 100-meter banen
Fredag d. 30. april kl. 0900 – 1300 / 100-meter banen ( Bededag )
Fredag d. 7. maj kl. 1600 – 2000 / 100-meter banen

Ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Skydningerne foregår på skydebanen v/ Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, 4621 Gadstrup.

Hvis der ikke kommer noget på tværs bliver der således igen 4 dage med indskydning og træning, som i
de gode gamle dage. Pris kr. 60,-
For nærmere – se annoncering i JÆGER – eller her på hjemmesiden under UDVALG – Riffel / bue
skydning.

V.h. / Riffeludvalget.

Nyt – Obligatorisk riffelskydeforløb

Forsvarets Ejendomsstyrelse har nu bekræftet og tildelt KHJ skydetider for forår 2021. Selvfølgelig med sædvanlig forbehold for mulig aflysning såfremt Forsvaret selv skal bruge skydebanen, corona-
situationen eller andet. 

KHJ kan med den baggrund tilbyde obligatoriske riffelskydeforløb jf. gældende instruks på skydedagene:
Fredag d. 9. april kl. 1600 – 2000
Fredag d. 16. april kl. 1600 – 2000
Fredag d. 23. april kl. 1600 – 2000

Skydningerne foregår på skydebanen ved Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, 4621 Gadstrup. Der opdeles i 2 hold a max. 8 skytter. Hold I starter kl. 1600. Hold II starter kl. 1800. Prisen er sat til kr. 150,- som betales på dagen med kontanter eller via mobile-pay. Deltagelse kræver telefonisk tilmelding på tlf. 88176975 til Finn O. efter kl. 1800.

Forinden fremmøde skal aspiranten:
– Orientere sig om evt. nyt/aflysning via hjemmesiden www.khjagt.dk
– Læse instruks for obligatorisk riffelskydeforløb. Findes let via www.mitjagttegn.dk
– Udprinte og medbringe udfyldt blanket til underskrift for gennemgået obl. riffelskydeforløb.
– Medbringe jagttegn, våbentilladelse og BILLEDLEGITIMATION.
– Ligeledes indskudt jagtriffel, 30 patroner eller mere, høreværn, såvidt mulig egen jagtstol og
skydestok.
– Iagttage alm. udstukne regler om adfærd og sikkerhed i coronatider.
– Melde afbud ved utilpashed eller andet fravær.

V.h. / Riffeludvalget

Køge-Herfølge Jagtforening