Kom til hyggelig madaften i klubben

Vi prøver noget nyt og går i køkkenet og “kokkererer” en 3 retters menu. Du tilmelder blot dig og eventuelt påhæng til en hyggelig aften med god mad og hygge. Det vil være kl 18.30, og vil koste 200 kr. – Drikkevarer købes særskilt. Retterne vil primært bestå af vildt! såfremt du har eventuelle allegier, kan kontakte René på forhånd om der kan tages hensyn til dette. Tilmelding på lindegaard.olsen@gmail.com eller opslaget i klubhuset (max 30 deltagere)  Arrangementet er forbeholdt medlemmer af foreningen og deres påhæng!

Der kan tilmeldes til d. 24 februar og den 24. marts,  fristen er den 20 feb/marts.

Referat for opstart af hundetræning 5/2

Så kom dagen for starten af hundetræningen Søndag 5/2 .

Vi holdt et lille formøde ,hvor hundetrænerne samlede op på deres hold,

det viste sig at vi måtte dele basis 1 op så der bliver 2 hold ,

og alle 5 hold er fyldt op,der er tilmeldt 40 hunde det er meget positivt.

René sagde velkommen,og fordelte holdene ,det gik meget hurtigt, så træningen kom hurtigt i gang,

der var god stemning, det viste sig at alle hundeførere var motiveret til at modtage input,

har fået værktøjer med til hjemmetræningen,det er meget vigtigt at der bliver trænet hjemme,

for at hundetrænerne kan se hvor de skal sætte ind med nye input.

Det var en rigtig god dag og vi ser frem til nogle rigtig gode og givende træninger de resterende 7 søndage. VEL MØDT

 

Mvh Steen

Referat fra 30. jan. – 6 Feb. Seniorerne mødes kl 09.30 til kaffe og besøger derefter storbonde og planteavlskonsulent i St. Heddinge

Referat fra 30. jan.

Seniorklubben besøgte mandag d. 30. januar, ”Center ir Pilot Academy” i Roskilde lufthavn.

Her uddanner man piloter til så at sige alle typer fly. Lige fra små privatfly til de største passagerfly.

Uddannelsen tager 2 år og koster eleven 700.000kr.man kan dog søge udvidet S.U.

Optagelses prøven består af en test af bl.a. matematiske, sproglige og samarbejdsmæssige færdigheder, samt teknisk forståelse, og har til formål at frasortere folk, der ikke er egnede som piloter.

Vi  fik en grundig indførelse i, hvad uddannelsen indebære, og så på video den vanddåb, der venter piloterne efter den første soloflyvetur.

Det er altid Kaptajnens lod, at gå rundt om flyet og sikre, at alt er i orden, før takeoff, også selvom det regner. Og så kan det jo ikke nytte at lide af vandskræk.

Man har p.t.ca. 50 elever, men har kapacitet til det dobbelte.

Man kan også tilbyde beboelse til ca. 50 elever.

Det lader, ifølge indehaveren Jens Kristian Frost, til at være en fordel med en praktisk fortid, frem for udelukkende teoretisk uddannelse.

En pilot skal have 4000 flyvetimer i logbogen, før man kan have det fulde ansvar for en flyvning. Under uddannelsen er man 40 timer a 3000kr. i en simulator, som der er 6 stk. af på akademiet.

Vi så en video af ulykken på Tenerife i 1977,hvor 583 mennesker omkom i tæt tåge, da to fly kolliderede på landingsbanen, på grund af en flykaptajns egenrådighed, og manglende indgriben fra medpiloterne. Det gjorde et stort indtryk på os alle, da vi fik at vide, at Ole faktisk skulle have været med et af flyene, men aflyste i sidste øjeblik.

Til slut blev der trukket lod om, hvilke to, der skulle prøve at lande et Boeing 737 fly i Kastrup lufthavn, i simulatoren forstås.

Hvor heldig kan man være?

Mvh Sten

 

6 Feb. Seniorerne mødeskl 09.30 til kaffe og besøger derefter storbonde og planteavlskonsulent i St. Heddinge

Vi skal møde Jess Bang From på adressen: Godthåbsvej 5. 4660 St. Heddinge kl 10.30

Jess fortæller om sig selv og sin virksomhed. Han dyrker 322 ha og er samtidig rådgiver for ca. 80 andre planteavlere.

Vi mødes i en uopvarmet maskinhal, så tag vintertøjet på.

Det er Jess der skal kontaktes på 40794098 hvis du ikke kan komme til spisningen

Hilsen

Leif

Referat d. 23. jan. – Seniorerne besøger Ændring! LokalBolig aflyst…nyt arrangement med afgang kl. 9:30

Referat d. 23. jan.

Michael Løvendal Kruse gæstede endnu engang seniorklubben, og gav os en opdatering på igangværende sager, som naturfredningsforeningen er involverede i.

Spørgelysten var stor, og vi bevægede os ud af mange forskellige tangenter.

Bl.a. blev elbilernes miljøvenlighed også diskuteret, og som sædvanlig, havde Michael svar på rede hånd.

Han kunne oplyse, at nye bilbatterier til el biler vil kunne køre 1 til 1,5 mill. kilometer, og derefter anvendes til oplagring af strøm i huse. Endvidere fik vi fortalt at der forskes på livet løs, for at fremstille Natrium-ion batterier.

Natrium udvindes af havvand, og det er der som bekendt oceaner af.

Vi fik også et indblik i beslutningsproceduren omkring Lynetteholmene og havvindmølleparkerne, og det efterlader unægtelig et indtryk af et noget udemokratisk regelsæt.

Råstof indvindingerne i Køge Bugt var også et af emnerne, som Danmarks Naturfredningsforening beskæftiger sig med.

Michael oplyste, at han er blevet valgt ind i hovedbestyrelsen, men at det bestemt ikke er nogen guldgruppe at sidde på disse poster. Det kræver en hustru med en god indtægt, da al bestyrelses arbejdet er på frivillig basis.

I den forbindelse fik vi også et indblik i foreningens økonomi, og at vide at kontingentet fra de 135.000 medlemmer ikke rækker så langt, men at arv og doneringer er en betydelig del af indtægterne.

Et, som sædvanligt, oplysende og interessant møde.

Mvh.

Sten Sjølund

 

Seniorernes besøg hos  LokalBolig Søndre Havn den 30 jan er erstattet af besøg i Roskilde Lufthavn

LokalBolig har med kort varsel aflyst besøget den 30 jan.

Kl.09.30 kører vi derfor i stedet til Roskilde, Lufthavnsvej 48, 4000 Roskilde, og besøger Luftkaptajn Jens Frost som uddanner piloter m.m.
 
Vi spiser ca kl.12.15 på Billesborgvej Bjarne leverer frokost så ring til ham hvis du ikke kommer på 40257354

Vi mødes kl. 10.00, og kører samlet til LokalBoligs salgspavillon yderst på Søndre Havn, hvor vi mødes med Kenn til en kop kaffe. 

Kenn er ejendomsmægler og sælger lejligheder i den yderste bebyggelse, hvor man netop er gået i gang med et meget spændende byggeri.

Det er Bjarne som leverer ugens kulinariske oplevelse, som vi indtager i klubhuset, så kontakt ham hvis du ikke kan komme, på tlf 40257354

Hilsen

Leif

 

Referat fra d. 16. januar. Mandag d. 23. januar får seniorerne besøg af Michael Løvendal Kruse

Referat af seniormøde d. 16/1 ved Sten Sjølund.
En helt ny verden åbnede sig, for de allerfleste af os, da vi d. 16. januar besøgte Aeronautisk Aktivitetscenter ved Avedøre Gl. flyveplads.
Gøsta Ohlsson fortalte om stedets aktiviteter og historie, hvilket også indebar mange gode fortællinger om fortidens hændelser.
Stedet har historie helt tilbage til tiden efter 1. verdenskrig, hvor nogle personer mente, at disse flyvende maskiner kunne få en betydning i fremtidens krigsførelse, mens andre bestemt ikke så, at denne nymodens opfindelse kunne gøre nogen som helst gavn.
Da hangarerne skulle opføres, blev det således bestemt, at de skulle bygges i træ, så man hurtigt kunne brænde dem af, for ikke at ligge i vejen for god gammeldags kanon ild.
Man mener at have en af verdens ældste Hangarer.
Vi fik bl. a. at vide, at de gamle maskiner kun kunne lette og lande i modvind, og atmotorerne fløj på lav oktan brændstof, og med meget lav kompression, så de kunne genstartes af vindmodstanden i luften.
Hver tirsdag mødes fly- og motorentusiaster og nørder med deres interesser, hvilket indebærer restaurering af såvel flymotorer, som hele fly. Mange meget sjældne og enestående modeller.
Vi fik også fortalt, at et stort amerikansk bombefly landede her i 1943, på den forholdsvis lille landingsbane, fordi piloten troede, han befandt sig i Sverige.
Efter endnu et vellykket ude besøg og beriget af mange gode fortællinger og synsindtryk, gik turen tilbage til klubhuset, til en velfortjent frokost, som Keld havde æren af at servere.

Seniorerne får besøg af Michael Løvendal Kruse den 23 jan

Vi mødes kl.10.00 til Kaffe og foredrag/debat med Michael som er formand for Stevns afd. af Dansk Naturfredningsforening.
Som hovedpunkter vil Michael snakke om Tryggevælde Ådal, kavvindmøller ved Stevns, kunstige øer ved Ishøj og dumpning af slam.
Michael, som vi kender for mange spændende foredrag i seniorklubben, er jo venligt stemt for jagt og jægere og har senest taget kontakt til DJ og udarbejdet fælles udtalelser om forskellige natur/miljø projekter.
Sten Sjølund vil servere frokosten , så giv besked på tlf.40253191 hvis du ikke kommer.

Generalforsamling som vanligt først i februar – d. 2/2 2023

Som opslået i Jæger i december 2022 og januar 2023 afholdes generalforsamling som vanligt først i februar – d. 2/2 2023 

Stedet er i foreningens klubhus Billesborgvej 42 A, 4681 Herfølge.

Der vil som noget nyt blive serveret mad før Generalforsamling starter fra kl 17.30-18.30
Hvis du ønsker spisning, kræver det tilmelding til bespisning senest mandag d. 30/1-2023
tilmelding til kasserer@khjagt.info

Selve generalforsamlingen starter kl. 19:00.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til Formanden senest d. 22/1 2023.
Medlemmer som ønsker Årstegn, skal meddele til Kasserer senest d. 22/1 2023.

Vel mødt, hilsen

Bestyrelsen

Køge-Herfølge Jagtforening