Vi mødes ved kiosken efter renseanlægget og skal kikke på fugletrækket m.m. som burde være på sit højeste nu.

Iver, som har opsyn med revlen, har talt om mulighed for at se både havørne, høstsild og strandløver.
 
Det er Erik som sørger for mad.
 
Husk kikkert.
 
Hilsen
Leif

Køge-Herfølge Jagtforening