Referat fra 30. jan. – 6 Feb. Seniorerne mødes kl 09.30 til kaffe og besøger derefter storbonde og planteavlskonsulent i St. Heddinge

Referat fra 30. jan.

Seniorklubben besøgte mandag d. 30. januar, ”Center ir Pilot Academy” i Roskilde lufthavn.

Her uddanner man piloter til så at sige alle typer fly. Lige fra små privatfly til de største passagerfly.

Uddannelsen tager 2 år og koster eleven 700.000kr.man kan dog søge udvidet S.U.

Optagelses prøven består af en test af bl.a. matematiske, sproglige og samarbejdsmæssige færdigheder, samt teknisk forståelse, og har til formål at frasortere folk, der ikke er egnede som piloter.

Vi  fik en grundig indførelse i, hvad uddannelsen indebære, og så på video den vanddåb, der venter piloterne efter den første soloflyvetur.

Det er altid Kaptajnens lod, at gå rundt om flyet og sikre, at alt er i orden, før takeoff, også selvom det regner. Og så kan det jo ikke nytte at lide af vandskræk.

Man har p.t.ca. 50 elever, men har kapacitet til det dobbelte.

Man kan også tilbyde beboelse til ca. 50 elever.

Det lader, ifølge indehaveren Jens Kristian Frost, til at være en fordel med en praktisk fortid, frem for udelukkende teoretisk uddannelse.

En pilot skal have 4000 flyvetimer i logbogen, før man kan have det fulde ansvar for en flyvning. Under uddannelsen er man 40 timer a 3000kr. i en simulator, som der er 6 stk. af på akademiet.

Vi så en video af ulykken på Tenerife i 1977,hvor 583 mennesker omkom i tæt tåge, da to fly kolliderede på landingsbanen, på grund af en flykaptajns egenrådighed, og manglende indgriben fra medpiloterne. Det gjorde et stort indtryk på os alle, da vi fik at vide, at Ole faktisk skulle have været med et af flyene, men aflyste i sidste øjeblik.

Til slut blev der trukket lod om, hvilke to, der skulle prøve at lande et Boeing 737 fly i Kastrup lufthavn, i simulatoren forstås.

Hvor heldig kan man være?

Mvh Sten

 

6 Feb. Seniorerne mødeskl 09.30 til kaffe og besøger derefter storbonde og planteavlskonsulent i St. Heddinge

Vi skal møde Jess Bang From på adressen: Godthåbsvej 5. 4660 St. Heddinge kl 10.30

Jess fortæller om sig selv og sin virksomhed. Han dyrker 322 ha og er samtidig rådgiver for ca. 80 andre planteavlere.

Vi mødes i en uopvarmet maskinhal, så tag vintertøjet på.

Det er Jess der skal kontaktes på 40794098 hvis du ikke kan komme til spisningen

Hilsen

Leif

Referat d. 23. jan. – Seniorerne besøger Ændring! LokalBolig aflyst…nyt arrangement med afgang kl. 9:30

Referat d. 23. jan.

Michael Løvendal Kruse gæstede endnu engang seniorklubben, og gav os en opdatering på igangværende sager, som naturfredningsforeningen er involverede i.

Spørgelysten var stor, og vi bevægede os ud af mange forskellige tangenter.

Bl.a. blev elbilernes miljøvenlighed også diskuteret, og som sædvanlig, havde Michael svar på rede hånd.

Han kunne oplyse, at nye bilbatterier til el biler vil kunne køre 1 til 1,5 mill. kilometer, og derefter anvendes til oplagring af strøm i huse. Endvidere fik vi fortalt at der forskes på livet løs, for at fremstille Natrium-ion batterier.

Natrium udvindes af havvand, og det er der som bekendt oceaner af.

Vi fik også et indblik i beslutningsproceduren omkring Lynetteholmene og havvindmølleparkerne, og det efterlader unægtelig et indtryk af et noget udemokratisk regelsæt.

Råstof indvindingerne i Køge Bugt var også et af emnerne, som Danmarks Naturfredningsforening beskæftiger sig med.

Michael oplyste, at han er blevet valgt ind i hovedbestyrelsen, men at det bestemt ikke er nogen guldgruppe at sidde på disse poster. Det kræver en hustru med en god indtægt, da al bestyrelses arbejdet er på frivillig basis.

I den forbindelse fik vi også et indblik i foreningens økonomi, og at vide at kontingentet fra de 135.000 medlemmer ikke rækker så langt, men at arv og doneringer er en betydelig del af indtægterne.

Et, som sædvanligt, oplysende og interessant møde.

Mvh.

Sten Sjølund

 

Seniorernes besøg hos  LokalBolig Søndre Havn den 30 jan er erstattet af besøg i Roskilde Lufthavn

LokalBolig har med kort varsel aflyst besøget den 30 jan.

Kl.09.30 kører vi derfor i stedet til Roskilde, Lufthavnsvej 48, 4000 Roskilde, og besøger Luftkaptajn Jens Frost som uddanner piloter m.m.
 
Vi spiser ca kl.12.15 på Billesborgvej Bjarne leverer frokost så ring til ham hvis du ikke kommer på 40257354

Vi mødes kl. 10.00, og kører samlet til LokalBoligs salgspavillon yderst på Søndre Havn, hvor vi mødes med Kenn til en kop kaffe. 

Kenn er ejendomsmægler og sælger lejligheder i den yderste bebyggelse, hvor man netop er gået i gang med et meget spændende byggeri.

Det er Bjarne som leverer ugens kulinariske oplevelse, som vi indtager i klubhuset, så kontakt ham hvis du ikke kan komme, på tlf 40257354

Hilsen

Leif

 

Referat fra d. 9 januar. Mandag d. 16 januar besøger Seniorerne Aeronautisk Aktivitetscenter i Avedøre

Seniorklubben var d. 9. januar samlet til socialt samvær og kåring af den bedste jagthistorie fra 2022.

Vi hørte rigtig mange gode historier, hvor især dem, der involverede barnebarnsgenerationen gjorde et stort indtryk.

Måske fordi de fleste af os har i frisk erindring, hvordan vi selv følte det, når vi fik lov til at deltage som børn og unge.

Det var da også en historie fra denne kategori, der fik en suveræn første plads, ved afstemningen.

Jens Christoffersen fortalte om en elgjagt med barnebarnet, Laurits som medlevende tilskuer. Og om hvordan en succeshistorie pludselig blev ændret til det modsatte, på grund af en enkelt tak på geviret, og nogle stedlige regler om afskydning. Stort, at kunne fortælle om det, selvom det i den sidste ende blev en belastning, både økonomisk og jagtmoralsk.

Vi må håbe at kåringen som bedste jagthistorie 2022 og den gode flaske rødvin, der fulgte med, kan virke som et lille plaster på såret.

Mvh

Sten Sjølund

 

Vi mødes kl.09.00 og kører til Avedøre Gl.Flyveplads. Gl. Køge Landevej 580. 2660 Brøndby Strand.

Vi Møder Gøsta kl 10.  Gøsta er tidligere kollega til Kaj og vil vise rundt.

Keld vil servere frokosten i klubhuset når vi er retur ca kl 12.30.

Giv besked til Keld hvis du ikke kommer på tlf. 29618022.

Hilsen

Leif

Vejledning for flugtskydningsaktiviteter DJ Køge-Herfølge Jagtforening

Vejledning for flugtskydningsaktiviteter DJ Køge-Herfølge Jagtforening

 • Denne vejledning følger retningslinjerne fra regeringen, sundhedsmyndighederne, DJ og Midt- og Vestsjællands Politi (kontakt Lars Mogensen Beredskabsplanlægning).
 • Retningslinjerne kan ændre sig fremadrettet, og DJ Køge-Herfølge Jagtforening vil handle derefter. Se hjemmeside ”khjagt.dk” for opdaterede regler.
 • Alle selvhjulpne skytter kan skyde.
 • Der kan ikke forekomme instruktion, dvs haglprøvetræning eller anden træning, der kræver instruktør er ikke muligt.
 • Banevagterne er øverste myndighed på banen, deres retningslinjer skal efterleves. Ved for stor tilstrømning til banerne, kan de sende skytter retur til deres køretøj.
 • På P-pladsen, skal der minimum være 2m mellem alle køretøjer.
 • Ved fremmøde, skal alle registrere sig hos salgspersonalet. Indgang via hoveddør og udgang via udestuedør. Der må max være 2 kunder i huset ad gangen. Husk afstand på 2m og afspritte hænder ved indgang.
 • Der kan kun betales med mobilpay eller kort.
 • Der sælges mad eller drikke, denne skal nydes udendørs, på bord/bænkesæt ligger instruks.
 • Ved registrering skal der fremvises evt. medlemskort og jagttegn/ våbenpåtegning.
 • Ved registrering udleveres engangshandsker, der skal benyttes ved håndtering af terminaler og manuelle udtrykkere.
 • Når man registrerer sig, får man udleveret en farvet talon, med et nummer på, denne skal kunne fremvises på forlangende, gælder en runde. Og afleveres efter endt skydning.
 • Det er meget vigtigt, at der ved gennemgang i tunnelen gives plads, så ingen mødes i røret. Vent og hold afstand ved ind- og udgang.
 • Har man sygdomssymptomer eller er man i en særlig risikogruppe, skal man blive hjemme.
 • Alle overtrædelser af gældende regler, vil føre til bortvisning!
 • Sportingbane – Max 10 skytter, der skydes inline, banevagt skifter program.
 • Jagtbane – Max 5 skytter på hver stand – i skydehusene max 1 skytte og 1 trykker.
 • Trapbane – Max 5 skytter.
 • Efter skydning, afregistreres hos salgspersonalet, vil man skyde mere, ny talon …..Ellers forlades klubbens område.

DJ Køge-Herfølge Jagtforening

Version 3 – 26.05.2020

Regulering af rågeunger

Regulering af rågeunger
Vi har som tidligere år fået reguleringstilladelse af rågeunger i perioden 1. maj til 15. juni på udvalgte kommunale områder.
Vi plejer at skyde ca. 500 stk rågeunger, og der er ingen grund til ikke at gøre det igen i år.
Rågeunge bryst og lår er en udmærket spise, enten i en sammenkogt ret eller i en røget udgave.
Reguleringstilladelser fås hos undertegnede.
Peter Vilstrup, 21244464

Rævejagt d. 27 januar

Rævejagt d. 27 januar
Mødetid kl 08.00 i klubben.
Morgenmad og frokost vil i år være gratis for medlemmer.
Øl, vand kan købes.
Tilmelding er nødvendig på sms til Michael Sørensen på 41344123 senest 20 Januar. MAX deltager 25 pers.

Køge-Herfølge Jagtforening