Som opslået i Jæger i december 2022 og januar 2023 afholdes generalforsamling som vanligt først i februar – d. 2/2 2023 

Stedet er i foreningens klubhus Billesborgvej 42 A, 4681 Herfølge.

Der vil som noget nyt blive serveret mad før Generalforsamling starter fra kl 17.30-18.30
Hvis du ønsker spisning, kræver det tilmelding til bespisning senest mandag d. 30/1-2023
tilmelding til kasserer@khjagt.info

Selve generalforsamlingen starter kl. 19:00.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til Formanden senest d. 22/1 2023.
Medlemmer som ønsker Årstegn, skal meddele til Kasserer senest d. 22/1 2023.

Vel mødt, hilsen

Bestyrelsen

Køge-Herfølge Jagtforening