Kære alle, 

fredag d. 8/10 kl. 19 afholdes den udskudte generalforsamling. Der serveres en sandwich. 

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent 
2. Valg af sekretær/referent 
3. Valg af stemmetæller 
4. Formandens beretning. 
5. beretninger for udvalgene 
6. Regnskab 
7. Uddeling af pokaler/årstegn 
8. Indkomne forslag 
9. Valg af bestyrelse på valg er: Bjarne Grøn, Torben Broløs (modtager ikke genvalg), Steen Hentzel (modtager ikke genvalg), Trine Bøgelund 
10. Eventuelt  
 
Vel mødt!
Bestyrelsen
Køge-Herfølge Jagtforening