Indskydning af jagtrifler 2019
Flyvestation Skalstrup v/ Tune
100-meter banen
AFLYST – Fredag d. 12. april
Fredag d. 26. april kl. 16.00 – 20.00
Fredag d. 3. maj kl. 16.00 – 20.00
Torsdag d. 9. maj kl. 16.00 – 20.00
Indskydning og træning pris kr. 60,-
Jagttegn og våbentilladelse skal forevises
Husk høreværn og evt. egen jagtstol og skydestok
Rekyldæmpere alene må grundet farlig bagudrettet støj ikke anvendes
Lyd – og rekyldæmpere i kombination er velkomne
Alle er velkomne / Vel mødt / Riffeludvalget

Køge-Herfølge Jagtforening