Forsvarets Ejendomsstyrelse har nu bekræftet og tildelt KHJ skydetider for forår 2021. Selvfølgelig med sædvanlig forbehold for mulig aflysning såfremt Forsvaret selv skal bruge skydebanen, corona-
situationen eller andet. 

KHJ kan med den baggrund tilbyde obligatoriske riffelskydeforløb jf. gældende instruks på skydedagene:
Fredag d. 9. april kl. 1600 – 2000
Fredag d. 16. april kl. 1600 – 2000
Fredag d. 23. april kl. 1600 – 2000

Skydningerne foregår på skydebanen ved Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, 4621 Gadstrup. Der opdeles i 2 hold a max. 8 skytter. Hold I starter kl. 1600. Hold II starter kl. 1800. Prisen er sat til kr. 150,- som betales på dagen med kontanter eller via mobile-pay. Deltagelse kræver telefonisk tilmelding på tlf. 88176975 til Finn O. efter kl. 1800.

Forinden fremmøde skal aspiranten:
– Orientere sig om evt. nyt/aflysning via hjemmesiden www.khjagt.dk
– Læse instruks for obligatorisk riffelskydeforløb. Findes let via www.mitjagttegn.dk
– Udprinte og medbringe udfyldt blanket til underskrift for gennemgået obl. riffelskydeforløb.
– Medbringe jagttegn, våbentilladelse og BILLEDLEGITIMATION.
– Ligeledes indskudt jagtriffel, 30 patroner eller mere, høreværn, såvidt mulig egen jagtstol og
skydestok.
– Iagttage alm. udstukne regler om adfærd og sikkerhed i coronatider.
– Melde afbud ved utilpashed eller andet fravær.

V.h. / Riffeludvalget

Køge-Herfølge Jagtforening