Nyt – Obligatorisk skydeforløb – Riffelprøve

Jægerforbundet har meddelt, at der den 1. juli 2020 trådte nye regler i kraft omkring et obligatorisk
skydeforløb, som nye aspiranter skal gennemføre inden aflæggelse af riffelprøven. Undtaget er jægere med
teksten ” Riffeljagt tilladt ” påtrykt jagttegnet.

Der er ligeledes sket nogle justeringer omkring tilmelding og afbud til riffelprøven via mitjagttegn.dk
Selve riffelprøven og afviklingen heraf er der ikke ændret på. Til skydeforløbet gælder ligeledes samme krav
til våben og ammunition samt hjælpemidler.

Formålet med det nye obligatoriske skydeforløb er, at aspiranterne forud for aflæggelse af riffelprøven får
mulighed at opnå yderligere viden om egne færdigheder og begrænsninger inden jagtrelateret skydning.
Ligeledes kan aspiranten erhverve sig viden om træningsmuligheder og yderligere dygtiggørelse.

Til skydeforløbet skal der i alt afgives 25 skud til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive. Skydningen vil typisk
blive gennemført i serier a 5 skud. Der er ligeledes 5 skydesituationer, hvor der skal afgives skud i stående
stilling med og uden anlæg samt i siddende / knælende skydestilling med og uden anlæg. Der stilles ikke
krav til træfsikkerhed.

Skydningerne gennemføres på en godkendt 100-meter skydebane. Skydningerne ledes af en registreret og
godkendt riffelinstruktør. Som bevis på gennemført skydeforløb skal aspiranten medbringe en udfyldt
blanket, som følgende underskrives af den instruktør, der har overværet skydningen.

Læs nærmere om riffel-skydeforløb og udprintning af blanket m.v.via Jægerforbundet her.
Der findes ligeledes en god instruktionsfilm om afvikling af selve
riffelprøven.

 

Finn Oxfeldt

Køge-Herfølge Jagtforening