Køge Herfølge Jagtforening Søger Cafeteriahjælpere.

Kære medlemmer og venner af KH-jagtforening – hjælp os med at finde et par hjælpere til at passe cafeteriet i skydebanens åbningstider.

Jobbet er at åbne cafeteriet, udlevere nøgler til banevagter, lave kaffe, sælge kaffe, vand og øl og lidt spiseligt (pølser, toast, mv.) gøre kassen op og lukke. I sommertiden er der åbent tirsdage 17:00 til solnedgang, torsdage 17:00 solnedgang og lørdage 9:00 – 14:00. Vinterhalvåret kun åbent på lørdage.

I sommerhalvåret vil der være behov for at kunne tage 2 vagter om måneden (tirsdage og torsdage mest ønsket)

Jobbet er ikke fyrsteligt betalt – men byder på en spændende oplevelse og mange glade mennesker i gode omgivelser.

Introduktion og oplæring vil ske over 2 dage (tirsdag og/eller torsdag)

 

Kontakt venligst Torben Romme på tlf. 24457948 eller mail torben@romme.nu

Indkaldelse til generalforsamling 2022: Fredag d. 4. februar 2022 kl 19

Kære alle, 

hermed annonceres at generalforsamling 2022 indkaldes jvf. vedtægter og afholdes d. 4.februar 2022 kl. 19.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen omfatter jvf vedtægterne min. følgende følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af retningslinjer for kontingent
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af en revisor.
10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling i klubhuset fredag d. 8.oktober kl. 19

Generalforsamling

Klubhuset

Fredag den 8. oktober 2021 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen har lavet et forslag til nye vedtægter, som kan læses på hjemmesiden.https://khjagt.dk/vedtaegter/

Medlemmer som ønsker Årstegn, skal snarest meddele dette til kassereren.

Der serveres en sandwich i pausen.

Dette er den ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt i februar, men grundet Covid-19 er blevet udsat 2 gange.

Køge-Herfølge Jagtforening