Obligatorisk riffelskydeforløb – forår 2021

Som noget forholdsvis nyt skal nye aspiranter inden aflæggelse af riffelprøven have gennemgået et obligatorisk riffelskydeforløb. Formålet hermed er at sikre, at aspiranter opnår viden om egne færdigheder
og begrænsninger. Ligeledes opnås kendskab til træningsmuligheder og dermed dygtiggørelse forinden riffeljagt. Der skal i alt afgives 5 serier a 5 skud i bestemte jagtrelevante skydestillinger.

Til dette har KHJ søgt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ( FES ) om muligheden for at leje skydebanen ved Flyvestation Skalstrup tæt ved Tune. KHJ har til hensigt at forsøge at gennemføre nogle
dage i april med afvikling af obligatoriske riffelskydeforløb.

Imidlertid har FES indtil videre lukket for al udlejning til eksterne foreninger. Først en gang efter d. 15. marts vil FES vurdere, om der evt. kan åbnes op igen for udlejning.

Sammenholdt med Corona-situationen, som kan gå begge veje, skønnes det hele at være så usikkert, at der ikke vil blive annonceret om obl. riffelskydeforløb, før vi har fået et retursvar fra FES. I tilfælde af et
positivt retursvar, vil de ansøgte skydedage straks blive annonceret. Får vi afslag vil dette også blive slået op.

Obl. riffelskydeforløb vil kræve tilmelding. Følg derfor udviklingen her på hjemmesiden. Det bemærkes, at der hos Danmarks Jægerforbund via www.jaegerforbundet.dk findes adgang til kalenderlister over andre foreninger, som annoncerer med afvikling af obl. riffelskydeforløb og hvor man evt. kan tilmelde sig, hvis der er plads.

Riffeludvalget

Køge-Herfølge Jagtforening