Vi var på besøg på Avnø gl.flyveplads, der nu fungerer som naturcenter.

Her fortalte naturvejlederen , Ivan om stedets historie og opståen, helt tilbage fra istiden og til nu.

Her har været kaserne og i efterkrigstiden flygtningelejr.

Ivan fortalte om ungersvende fra Vordingborg , der roede over vandet for at komme i lag med kvinderne herovre, men blev sendt retur med skræmmeskud fra de ansvarlige vagthavende.

Derudover fik vi en fin detaljeret fortælling om det rige dyreliv på Avnø, samt vist både billeder og videoer af samme.

Vi gik en tur rundt i reservatet, hvor Ivan fortsatte sine interessante fortællinger.

Tilbage i mødelokalet nød vi de sandwich, som Jes have brugt næsten hele natten på at fabrikere.

Vi fik sagt farvel og TAK til naturvejlederen, og kunne starte hjemturen, en kæmpe oplevelse rigere.

     

 

 

Mvh

Sten

Køge-Herfølge Jagtforening