Vi mødes kl. 09.15 ved klubhuset og kører til skydebiografen, Roholmsvej 4, 2620 Albertslund.

Husk våbentilladelse.
Vi spiser i klubhuset ca. 12.30.
Husk at melde fra til Ove hvis i ikke kommer til spisning.
Hilsen
Leif
Køge-Herfølge Jagtforening