Lene, der har ansvar for vildt og natur på Sjælland, Bornholm og øerne, vil også komme ind på spørgsmål om regulering af vildt.

 Vi mødes som sædvanlig kl. 10.00 til kaffe og kage og spiser frokost kl. ca 12.00.
Det er Ove som serverer frokosten. Husk at sende en SMS i god tid hvis du ikke kommer på tlf. 21704143.
Hilsen
Leif
Køge-Herfølge Jagtforening