Torben Johansen vil fortælle om sin nyligt overståede jagtrejse til Sydafrika.

Hvis der bliver tid går vi en tur rundt om Peters Sø.
Vi skal have tømt skraldespande og set på om der er andet vi kan hjælpe med.
Per har fornøjelsen af at servere maden og skal kontaktes hvis du ikke kommer på tlf. 21223831
Hilsen
Leif 
Køge-Herfølge Jagtforening