Efter kaffen styrer Peter skydningen på de forskellige baner.
Johannes sørger for føden til de sultne skytter.
Giv besked på Tlf. 24233876 hvis du ikke kommer.
hilsen
leif
Køge-Herfølge Jagtforening